Ендокринната система в човешкия организъм представлява съвкупност от всички жлези с вътрешна секреция, които произвеждат химични вещества наречени хормони. Чрез хормоните се регулира функцията на  органите и основните жизнени процеси в човешкото тяло.  Нарушения в правилното функциониране на някоя от жлезите на ендокринната система, водят до тежки здравословни проблеми и болестни състояния.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search